November 28, 2019
ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ Պիղծ, թե՞ Սուրբ

ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ Պիղծ, թե՞ Սուրբ

The Upper Room Ղուկ․ 22:7-20
November 21, 2019
Ապոկալիպսիս

Ապոկալիպսիս

Հայտնություն, Դանիելի Մարգարեություն The Apocalypse – Revelation, Prophecy of Daniel
November 14, 2019
Անմերձենալի Լույսի Մեջ Բնակված

Անմերձենալի Լույսի Մեջ Բնակված

Dwelling In An Inapproachable Light
November 7, 2019
Որոմի Կործանիչ Գոյությունը

Որոմի Կործանիչ Գոյությունը

Մաթևոս 13:24-30 The Destructive Existence of the Tare
October 31, 2019
ՀԱՎԱՏՔՈՎ , ոչ թե երևույթով

ՀԱՎԱՏՔՈՎ , ոչ թե երևույթով

2 Կորնթ.5:1-10 By faith, not by sight.
October 24, 2019
Հետ Մի Նայիր... Ինչու՞

Հետ Մի Նայիր… Ինչու՞

Ղուկ. 9:57-62 Don’t Look Back… Why?
October 17, 2019
Սուրբը Ավելի Սուրբ, Պիղծը Ավելի Պիղծ

Սուրբը Ավելի Սուրբ, Պիղծը Ավելի Պիղծ

Հայտ. 22:6-15 The Holy Be More Holy, The Evildoer Be […]
October 10, 2019
Ծաղրողի ու Ծաղրվողի Վերջը

Ծաղրողի ու Ծաղրվողի Վերջը

Հուդա 17-18, 2 Պետ. 3:3-4
October 3, 2019
Ո՞վ Կգնա... Դ՞ու

Ո՞վ Կգնա… Դ՞ու

Who Will Go? You?
September 26, 2019
Սիրտդ Մի Խստացնի

Սիրտդ Մի Խստացնի

Եբր. 3:7-3 Do Not Harden Your Heart
September 19, 2019
Դիմակը Պատռվեց... Ու՞մ

Դիմակը Պատռվեց… Ու՞մ

Երեմ. 14:14; Եզ. 13:6-9; 2 Պետ. 2:1-3 Unmasked
September 12, 2019
Սիրեցյալը... Ո՞վ Է

Սիրեցյալը… Ո՞վ Է

1 Թագ. 16 և 3 Թագ. 2 The Beloved – […]