Դիտեք

August 16, 2018

Մեկության Զորությունը

Եփես. 4:1-6 The Power of Oneness
August 8, 2018

Հավատքով, Բայց Ո’չ Աստծուն Փորձելով

Հռոմ. 14:23 By Faith, But Not By Testing God
August 1, 2018

Կասկածի Հետևանքները (Արհավիրքները)

The Consequences of Doubt
July 26, 2018

Սուրբ Հոգուն Մի’ Տրտմեցրու

Եփես. 4:30 Do Not Grieve The Holy Spirit
July 19, 2018

7. Լաոդիկեա – Ուրացող Եկեղեցի

Հայտնություն 3:14-22 Laodicea – The Apostate Church
July 12, 2018

6. Ֆիլադելֆիա – Եղբայրասիրության եկեղեցի

Հայտնություն 3:7-13 Philadelphia – The Church of Brotherly Love
July 5, 2018

5. Սարդիկե – Բարեփոխված եկեղեցի

Հայտնություն 3:1-6 Sardis – The Reformed Church
June 28, 2018

4. Թվատիր – Պապական Իշխանության եկեղեցի

Հայտնություն 2:18-29 Thyatira – The Roman Catholic Church
June 21, 2018

3. Պերգամոն – Պետական Եկեղեցի

Հայտնություն 2:12-17 3. Pergamum – The State Church
June 14, 2018

2. Զմուռնիա – Հետապնդված Եկեղեցի

Հայտնություն 2:8-11 The Seven Churches of Revelation: 2. Smyrna
June 7, 2018

1. Եփեսոս – Առաքյալների Շրջանի Եկեղեցին

Հայտնություն 2:1-7 The Seven Churches of Revelation: Ephesus
May 31, 2018

Տրտմություն՝ Մահվան, Թե՞ Կյանքի

2 Կորնթ. 7:8-11 Sorrow: For Death Or Life?