ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼ

Հայտնության առաքելությունը՝ աշխարհասփյուռ հայությանը Քրիստոսի փրկության ավետարանը քարոզելն է: Այս կարեւոր գործին մասնակից եղեք ձեր ֆինանսական աջակցությանբ: Ձեր tax deductible check-երը գրեք: REVELATION TV - P.O. BOX 904, GLENDALE CA 91205

Revelation TV’s vision is to spread the gospel of Jesus Christ to the diaspora of all Armenians spread across the world. We want to continue to take one heart at a time, one soul at a time, one home at a time with the Gospel of Jesus Christ! Please be a part of this great vision by sending your tax deductible* gifts to: REVELATION TV - P.O. BOX 904, GLENDALE CA 91205

*All donations are tax deductible in the US ; other countries will vary. If you have any questions about the deductibility of your donation, please check with a qualified tax advisor.

Գումարը կօգտագործվի Քրիստոսի և Նրա փառքի մասին Խոսքը տարածելու համար:

Ամէն մէկը ինչպէս իր սրտովը կը յօժարի՝ թող այնպէս տայ , ո՛չ թէ տրտմութեամբ կամ ստիպմամբ. վասն զի Աստուած յօժարակամ տուողը կը սիրէ։ 2 Կորնթացիս 9:7