Ամբարիշտների խորհուրդ, մեղավորների ճամփա, ծաղր անողների նստած տեղ